masg wyneb llawfeddygol wedi'i wella gan graphene EN 14683: 2019 + AC: 2019

Cwestiynau ac Atebion

A all y mwgwd hwn ladd y firws SARS-CoV-2?

Ni chynhaliwyd profion yn uniongyrchol gyda'r firws SARS-CoV-2 ar y mwgwd hwn eto i gadarnhau unrhyw eiddo buddiol. Mae sefydliadau ymchwil a chwmnïau partner planarTECH wedi cadarnhau bod bacteria yn brwydro i oroesi ar wyneb y deunydd hwn. Y buddion a gydnabyddir ar unwaith yw bod yr eiddo gwrthsefyll bacteriol hyn yn cynorthwyo i gadw'r mwgwd yn lân ac yn ffres.

Gobeithiwn y bydd ymchwil bellach yn cadarnhau cyn bo hir a all y dechnoleg hon ddarparu buddion pellach ai peidio.

Oerthygl ddiddorol ar y maes ymchwil hwn yw https://physicsworld.com/a/graphene-joins-the-fight-against-covid-19/

Mae J. Patrick Frantz o planarTECH wedi ysgrifennu'r artile canlynol ar gyfer Linkedin 'Graphene and the Coronavirus' https://www.linkedin.com/pulse/graphene-coronavirus-j-patrick-frantz/

Beth yw Graphene?