masg wyneb llawfeddygol wedi'i wella gan graphene EN 14683: 2019 + AC: 2019

Amseroedd Cyflenwi

  • Anfonir pob masg o'n warws dan gontract yn y DU o fewn 48 awr waith (yn aml 24 awr os archebir o ddydd Sul i ddydd Gwener)
  • Anfonir pob pecyn o Loegr trwy'r Post Brenhinol a byddant yn cael eu trosglwyddo i'w gwasanaethau post cenedlaethol priodol ym mhob gwlad yn yr UE. Oherwydd yr argyfwng COVID-19 cyfredol a pharhaus, mae'r amseroedd dosbarthu a addawyd yn cael eu hymestyn a gallant amrywio'n sylweddol oherwydd dosbarthiad lleol. Ar ôl anfon wedi'i gadarnhau, yn anffodus ni fyddwn yn gallu ymchwilio i unrhyw ddanfoniad coll nes bod yr amseroedd dosbarthu achos gwaethaf a ddyfynnwyd wedi mynd heibio.

Sylwch y gall yr amseroedd isod newid

  • Dosbarth 2il Economi y DU - amcangyfrifir y bydd yn cyrraedd cyn pen 3 diwrnod gwaith ar ôl ei anfon (ystyrir ei fod ar goll ar ôl 10 diwrnod gwaith o'r dyddiad dyledus)
  • Amcangyfrifir y bydd Dosbarth 1af y DU yn cyrraedd y diwrnod gwaith nesaf (ystyrir ei fod ar goll ar ôl 10 diwrnod gwaith o'r dyddiad dyledus)
  • Dosbarthu Arbennig y DU - diwrnod nesaf erbyn 9pm (ystyrir ei fod ar goll ar ôl 5 diwrnod gwaith o'r dyddiad dyledus)
  • Economi’r UE - amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd cyn pen 10 diwrnod gwaith (ystyrir ei fod ar goll ar ôl 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad dyledus)
  • Trac yr UE - amcangyfrifir ei fod yn cyrraedd cyn pen 5 diwrnod gwaith (ystyrir ei fod ar goll ar ôl 20 diwrnod gwaith o'r dyddiad dyledus)