masg wyneb llawfeddygol wedi'i wella gan graphene EN 14683: 2019 + AC: 2019

Mwgwd Wyneb Uwch Graphene

Ynghyd â'i bartneriaid datblygu a chynhyrchu, mae planarTECH wedi bod yn gweithio'n galed i gyflymu cynhyrchiad ei Fasg Wyneb Uwch Graphene i ddod â'r cynnyrch technoleg arloesol newydd hwn sy'n aros am batent i wledydd y DU ac Ewrop. Os hoffech gael eich dwylo ar un o'r masgiau wyneb chwaethus hyn, gallwch archebu nawr!

Fe'i cenhedlwyd a'i ddatblygu'n wreiddiol fel gwelliant i fasgiau technoleg safonol ar gyfer hidlo llygryddion a geir yn aml mewn dinasoedd, ac mae Gwelliant Graphene yn cynnig nifer o eiddo buddiol eraill.

Mae planarTECH yn arweinydd byd-eang wrth ddarparu offer proses a dadansoddol ar gyfer synthesis deunyddiau graphene a 2D, yn ogystal ag integreiddio graphene i gynhyrchion bob dydd. Caniataodd y wybodaeth hon, gyda'r cydweithrediad ag IDEATI yng Ngwlad Thai, ddatblygu un o'r masgiau wyneb gwell graphene cyntaf yn y byd.

Mwgwd Gwisgo Cyfforddus

Cyfforddus a Steilus

Mae leinin mewnol cotwm 100% yn anadlu ar gyfer cysur. Mae strapiau hyblyg a hyblyg yn dal y mwgwd yn ei le yn ddiogel ac yn gyffyrddus.

Mwgwd Gwrth Statig

Gwrth-statig

Mae'r gorchudd graphene yn wrth-statig, yn gwrthyrru llwch, ac mae'n effeithiol yn erbyn mater gronynnol yn yr awyr PM2.5.

Mwgwd Wyneb Golchadwy

Golchadwy

Mae ffabrig cotwm yn golchadwy ac yn ailddefnyddiadwy hyd at 10 gwaith heb bylu lliw na cholli priodweddau haenau graphene.

Mwgwd Wyneb Gwrth-bacteriol

Yn gwrthsefyll bacteria

Mae'r gorchudd graphene yn darparu arwyneb sy'n gwrthsefyll bacteria, gan gadw'r mwgwd yn lân ac yn ffres.

Mwgwd Prawf Dŵr

Dŵr-ymlid

Mae'r gorchudd graphene yn taenu gwres yn gyfartal ar draws y mwgwd; mae'r leinin cotwm mewnol yn cynnwys gorchudd gwrth-ddŵr ar gyfer cysur ychwanegol.

Arloesi

Mae'r priodweddau sydd wedi'u gwella gan graphene yn cynnwys ymlid dŵr, ymwrthedd bacteriol ac ymlid llwch gwrth-statig.

Hyn i gyd wrth ddarparu cysur leinin mewnol cotwm 100%.

Graphene a'r Erthygl Coronavirus